Begraven, opgegraven en herbegraven: Online lezing ArcheoAcademy

Menselijke resten uit archeologische context in Arnhem. Een online lezing door drs. Leo Smole, senior-archeoloog en depotbeheerder bij de Gemeente Arnhem.

Foto: Jansbeek opgraving 2017, L. Smole.

Menselijke resten worden geregeld aangetroffen bij archeologische opgravingen. De laatste jaren was dat duidelijk zichtbaar bij de opgravingen in de Arnhemse binnenstad. Bij de aanleg van de nieuwe Jansbeek stond het publiek soms rijen dik te kijken naar de archeologische werkzaamheden. Dergelijk onderzoek roept vragen op: Waarom graven we die mensen op? Wat deden ze daar? Wat vertellen de resten ons? En: hoe gaan we na onderzoek met de resten om? In deze lezing wordt hier antwoord op gegeven en komen verschillende ethische kwesties aan bod. Binnen de archeologie lopen de meningen hierover sterk uiteen. 

Drs. Leo Smole is senior-archeoloog en depotbeheerder bij de Gemeente Arnhem. 

Deze gratis ArcheoAcademy lezing werd in 2022 uitgezonden via een livestream en is hier te zien: 

https://youtu.be/a-dehHszpNU?t=437  

Foto: Jansbeek opgraving 2017, L. Smole. 

Online Lezing
Geen
Begraven, opgegraven en herbegraven: Online lezing ArcheoAcademy